Karty Oceny Palet Małych to proste narzędzie ułatwiające gospodarkę paletową, kompendium wiedzy nt. palet o rozmiarach 800x600mm i 400x600mm, zawierające:

  • Karta ZIELONA – cechy prawidłowych palet

  • Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady, 


Narzędzie to rekomendowane jest przez ECR Polska oraz NDHP Polska.