NDHP Polska Sp. z o.o.

Jesteśmy Spółką zrzeszającą największych producentów półpalet i ćwierćpalet w Polsce. Powstaliśmy z myślą o firmach produkujących
i naprawiających półpalety i ćwierćpalety. W 2018 roku stworzyliśmy nową, certyfikowaną i wymienną półpaletę NDHP o wymiarach 800 x 600 x 163 mm, z metalowymi wspornikami o grubości 2 mm, która zastąpiła istniejące na rynku półpalety DHP.

Dodatkowo, stworzyliśmy absolutnie nową ćwierćpaletę NDHP o wymiarach 400 x 600 x 163 mm z metalowymi wspornikami o grubości 2 mm, która jest opakowaniem wystawowym. Oba rodzaje palet są jedyną alternatywą dla palet kolorowych. Półpaleta i ćwierćpaleta NDHP spełnia wymagania sieci handlowych i jest dopuszczona do obrotu towarowego. 

NDHP Polska Sp. z o.o.

  • jest właścicielem znaku NDHP

  • jest właścicielem Normy PW-NDHP-1-2018

  • jest właścicielem Normy PW-CDHP-1-2018

  • zrzesza kluczowych producentów półpalet i ćwierćpalet

  • zrzesza największe firmy naprawcze

  • wydaje licencje na produkcję półpalet i ćwierćpalet

  • wydaje licencje na naprawę półpalet i ćwierćpalet

  • wydaje licencje na handel paletami

  • nadzoruje palety wprowadzane do obrotu

  • edukuje rynek użytkowników palet