Naszym zdaniem ochrona środowiska i zrównoważony rozwój jest warunkiem sukcesu, dlatego też podejmujemy m.in. następujące działania:

  • nie używamy tworzyw sztucznych i korzystamy z recyklingu,

  • posiadamy swój transport, który staramy się jak najbardziej optymalizować, poprawiamy równowagę ekologiczną w zakresie logistyki i transportu,

  • stawiamy na efektywność energetyczną i wydajne korzystanie z zasobów.