NDHP Polska Sp. z o.o.

Jesteśmy Spółką zrzeszającą największych producentów półpalet i ćwierćpalet w Polsce. Powstaliśmy z myślą o firmach produkujących i naprawiających półpalety i ćwierćpalety a także z myślą o tych użytkownikach palet, którzy chcą zarządzać swoimi opakowaniami na własność - kupować je, wysyłać na nich towar, odbierać je od swoich Kontrahentów, identyfikować je. W 2018 roku stworzyliśmy nową, certyfikowaną i wymienną półpaletę NDHP o wymiarach 800 x 600 x 163 mm, z metalowymi wspornikami o grubości 2 mm, która zastąpiła istniejące na rynku półpalety DHP. Dodatkowo, stworzyliśmy absolutnie nową ćwierćpaletę NDHP o wymiarach 400 x 600 x 163 mm z metalowymi wspornikami o grubości 2 mm, która jest opakowaniem wystawowym. Oba rodzaje palet są jedyną alternatywą dla palet kolorowych. Półpaleta i ćwierćpaleta NDHP spełnia wymagania sieci handlowych i jest dopuszczona do obrotu towarowego.


NDHP Polska Sp. z o.o.

  • jest właścicielem znaku NDHP
  • jest właścicielem Normy PW-NDHP-1-2018
  • jest właścicielem Normy PW-CDHP-1-2018
  • zrzesza kluczowych producentów półpalet i ćwierćpalet
  • zrzesza największe firmy naprawcze
  • wydaje licencje na produkcję półpalet i ćwierćpalet
  • wydaje licencje na naprawę półpalet i ćwierćpalet
  • wydaje licencje na handel paletami
  • nadzoruje palety wprowadzane do obrotu
  • edukuje rynek użytkowników palet