Lista kluczowych przedsiębiorstw akceptujących palety ze znakiem NDHP